im电竞-im电竞app官网 071-146281479

杂曲歌辞。行路难

作者:im电竞官网 时间:2023-01-27 23:03
本文摘要:朝代:唐朝 作者:卢照邻 君不见长安城北渭桥边,枯木斜槎枯古田。昔日含红复含紫,常时拔雾亦留烟。 春景春风花似雪,香车玉舆恒阗咽。若个游人不竞爬,若个倡家不出腰。 首倡家宝袜蛟龙帔,公子银鞍千万骑马。黄莺向来花娇春,两两三三将子戏。千尺长条百尺枝,丹桂青榆相蔽亏。 珊瑚叶上鸳鸯鸟,凤凰巢里雏鹓儿。巢倾枝折凤啼,条枯叶堕狂风刮起。一朝零落无人问,万古蹂躏君竟闻。 人生贵贱无之本,倏忽须臾无以幸恃。谁家能派驻西山日,谁家能堰东流水。 汉家陵树剩秦川,行来行去尽哀怜。

im电竞

朝代:唐朝 作者:卢照邻 君不见长安城北渭桥边,枯木斜槎枯古田。昔日含红复含紫,常时拔雾亦留烟。

春景春风花似雪,香车玉舆恒阗咽。若个游人不竞爬,若个倡家不出腰。

首倡家宝袜蛟龙帔,公子银鞍千万骑马。黄莺向来花娇春,两两三三将子戏。千尺长条百尺枝,丹桂青榆相蔽亏。

im电竞官网

珊瑚叶上鸳鸯鸟,凤凰巢里雏鹓儿。巢倾枝折凤啼,条枯叶堕狂风刮起。一朝零落无人问,万古蹂躏君竟闻。

人生贵贱无之本,倏忽须臾无以幸恃。谁家能派驻西山日,谁家能堰东流水。

汉家陵树剩秦川,行来行去尽哀怜。自昔公卿二千石,韦斯白鱼荣华一万年。

不知朱唇将红貌,唯言素棘与黄泉。金貂有时需换回酒,玉麈但摇莫计钱。

im电竞官网

寄言坐客神仙署,一生一杀交情处。苍龙阙下君不来,白鹤山前我应去。

云间海上邈难期,赤心进发在何时。忘尧年一百万,长作巢由也不辞。


本文关键词:杂曲,歌辞,。,行路,难,朝代,唐朝,作者,卢照邻,im电竞app官网

本文来源:im电竞-www.zhongwanhui.com