im电竞-im电竞app官网 071-146281479

夜光篇

作者:im电竞 时间:2022-12-27 23:03
本文摘要:朝代:唐朝 作者:王泠然 游人夜到汝阳间,夜色冥濛为难颜。谁家暗起寒山火烧,因此明中得见山。 山头山下须臾剩,历险缘浅无暂断。焦声散著群树兜,炎气倚林一川变暖。是时西北多海风,刮起上连天光更雄。 浊烟熏月白,低媚爇云白。初谓炼丹仙灶里,还疑铸造剑神谿中。划入飞电来照物,乍作流星并海面。 西山无草光已灭亡,东顶荧荧犹未绝。沸汤空谷数道水,融盖阴崖几年雪。两京贫病若为居于,四壁均成凿照馀。 未得贵游同秉烛,惟将半影借披书。

im电竞

朝代:唐朝 作者:王泠然 游人夜到汝阳间,夜色冥濛为难颜。谁家暗起寒山火烧,因此明中得见山。

山头山下须臾剩,历险缘浅无暂断。焦声散著群树兜,炎气倚林一川变暖。是时西北多海风,刮起上连天光更雄。

im电竞app官网

浊烟熏月白,低媚爇云白。初谓炼丹仙灶里,还疑铸造剑神谿中。划入飞电来照物,乍作流星并海面。

西山无草光已灭亡,东顶荧荧犹未绝。沸汤空谷数道水,融盖阴崖几年雪。两京贫病若为居于,四壁均成凿照馀。

未得贵游同秉烛,惟将半影借披书。


本文关键词:im电竞,夜光,篇,朝代,唐朝,作者,王泠然,游人,夜,到

本文来源:im电竞-www.zhongwanhui.com