im电竞-im电竞app官网 071-146281479

蜀路石妇

作者:im电竞app官网 时间:2022-09-21 23:03
本文摘要:朝代:唐朝 作者:白居易 道傍一石妇,无记复无铭。记是此乡女,为妇孝且贞。十五娶邑人,十六夫征行。夫行二十载,妇独守穷茕。 其夫有父母,老病不安宁。其妇掌妇道,一一如礼经。晨昏问居家,通好放心诚。 药饵自调节,膳羞无以甘馨。夫行竟然不归,妇德并转光明。后人高其节,刻石像妇形。俨然一整衣巾,若立在闺庭。 形似闻舅姑礼,如闻环珮声。至今为妇者,闻此孝心生。不比山头石,空未来将会夫名。

im电竞

朝代:唐朝 作者:白居易 道傍一石妇,无记复无铭。记是此乡女,为妇孝且贞。十五娶邑人,十六夫征行。夫行二十载,妇独守穷茕。

im电竞app官网

其夫有父母,老病不安宁。其妇掌妇道,一一如礼经。晨昏问居家,通好放心诚。

im电竞

药饵自调节,膳羞无以甘馨。夫行竟然不归,妇德并转光明。后人高其节,刻石像妇形。俨然一整衣巾,若立在闺庭。

形似闻舅姑礼,如闻环珮声。至今为妇者,闻此孝心生。不比山头石,空未来将会夫名。


本文关键词:蜀路,石妇,朝代,唐朝,作者,白居易,道傍,一石,im电竞app官网

本文来源:im电竞-www.zhongwanhui.com