im电竞-im电竞app官网 071-146281479

送张秘书充刘相公通汴河判官,便赴江外觐省

作者:im电竞app官网 时间:2022-08-31 23:03
本文摘要:朝代:唐朝 作者:岑参 前年闻君时,闻君于是以泥蟠。去年闻君处,闻君已风抟。朝渐赤墀前,高视青云端。新的安麒麟阁,适脱獬豸冠。 刘公领舟楫,汴水扬波澜。万里江海合,九州天地长。昨夜动使星,今旦送征鞍。 老亲在吴郡,令弟双同官。鲈鲙剩下堪忆,莼羹未尝可餐。既参幕中画,复展膝下欢喜。 因送来故人行,试歌行路难。何处路最无以,最好在长安。长安多权贵,珂珮声珊珊。儒生平如弦,权贵不必腊。 斗酒取一醉,孤琴为君弹。临岐意欲有追赠,持以握住中兰。

im电竞官网

朝代:唐朝 作者:岑参 前年闻君时,闻君于是以泥蟠。去年闻君处,闻君已风抟。朝渐赤墀前,高视青云端。新的安麒麟阁,适脱獬豸冠。

刘公领舟楫,汴水扬波澜。万里江海合,九州天地长。昨夜动使星,今旦送征鞍。

老亲在吴郡,令弟双同官。鲈鲙剩下堪忆,莼羹未尝可餐。既参幕中画,复展膝下欢喜。

因送来故人行,试歌行路难。何处路最无以,最好在长安。长安多权贵,珂珮声珊珊。儒生平如弦,权贵不必腊。

im电竞app官网

斗酒取一醉,孤琴为君弹。临岐意欲有追赠,持以握住中兰。


本文关键词:送张,秘书,im电竞app官网,充刘,相公,通汴河,判官,便赴江

本文来源:im电竞-www.zhongwanhui.com