im电竞-im电竞app官网 071-146281479

久别离

作者:im电竞 时间:2022-08-29 23:03
本文摘要:朝代:唐朝 作者:李白 别来几春并未还家,玉窗五闻樱桃花。况有锦字书,进缄使人岂。 自此肠断彼心绝。云鬟绿鬓谏梳结,恨如返飙乱白雪。去年相赠书报阳台,今年寄书重相挟。东风兮东风,为我刮起行云使西来。 待来竟不出,落花寂寂委青苔。

im电竞

im电竞官网

朝代:唐朝 作者:李白 别来几春并未还家,玉窗五闻樱桃花。况有锦字书,进缄使人岂。

自此肠断彼心绝。云鬟绿鬓谏梳结,恨如返飙乱白雪。去年相赠书报阳台,今年寄书重相挟。东风兮东风,为我刮起行云使西来。

im电竞官网

待来竟不出,落花寂寂委青苔。


本文关键词:im电竞官网,久,别离,朝代,唐朝,作者,李白,别,来,几春

本文来源:im电竞-www.zhongwanhui.com