im电竞-im电竞app官网 071-146281479

江中晚钓,寄荆南一二相识

作者:im电竞官网 时间:2022-08-01 23:03
本文摘要:朝代:唐朝 作者:刘长卿 楚郭微雨缴,荆门遥在目。青溪舟水云里,日暮春江绿。霁华静洲渚,暝色连松竹。 月出波上时,人归渡头宿。一身已无累,万事更何欲。渔父自夷犹,白鸥不羁束。 既恨沧浪水,复爱沧浪曲。不知眼中人,愁心间歇。

im电竞app官网

朝代:唐朝 作者:刘长卿 楚郭微雨缴,荆门遥在目。青溪舟水云里,日暮春江绿。霁华静洲渚,暝色连松竹。

月出波上时,人归渡头宿。一身已无累,万事更何欲。渔父自夷犹,白鸥不羁束。

im电竞官网

既恨沧浪水,复爱沧浪曲。不知眼中人,愁心间歇。


本文关键词:江中晚,江,中晚,钓,寄荆,im电竞官网,南,一二,相识,朝代

本文来源:im电竞-www.zhongwanhui.com